NP-GF automatisk frätande vätskepåfyllningsmaskin

Frätande produkter är farliga för personalen och påskyndar avskrivningar av kapitalutrustning. Därför är det ytterst viktigt att en fyllningsmaskinkonstruktion för dessa typer av produkter kontrollerar personalens exponering för farliga vätskor och gaser. Det är också viktigt att byggmaterial och andra speciella designfunktioner väljs för att skydda köparens investering. Det finns många exempel på tragiska olyckor på grund av bristande framsynthet i detta avseende. Maskiner som inte är korrekt byggda för dessa miljöer ser dessutom stora förfall och förfall av maskinerna inom 6 månader.

Generellt sett är tidsfyllnadsmaskinen dominerande i korrosiv kemisk fyllningsindustri på grund av dess enkla funktion och det faktum att den inte trycker eller återcirkulerar dessa kemikalier vilket kan öka risken för exponering för personal. Eftersom påfyllningsmaskinen används för frätande ämnen som i allmänhet angriper metallkomponenter, finns det speciella konstruktionsöverväganden för både konstruktionsmaterial och fästelement i denna tid gravitation fyllningsmaskin.

Webbplats: https: // www.npackfillers.com/
e-post: [e-postskyddad]

Relaterad